Россия
 • Россия
 • Украина
Укр

Веро-Флударабин

Міжнародна назва: Fludarabine

Дозування

Препарат вводиться внутрішньовенно струминно або краплинно протягом 30 хв. Лікувати препаратом слід під наглядом кваліфікованого лікаря, який має досвід проведення протипухлинної терапії.

Рекомендована доза становить 25 мг флударабіну фосфату на 1 м2 поверхні тіла й вводиться внутрішньовенно щодня протягом 5 днів поспіль кожні 28 днів. Для ін’єкції вміст кожного флакона слід розчинити у 2 мл води. Кожен мілілітр одержаного розчину міститиме 25 мг флударабіну фосфату.

Необхідна доза (розрахована залежно від площі поверхні тіла пацієнта) набирається у шприц. Для внутрішньовенного болюсного введення ця доза потім розводиться в 10 мл 0,9 % розчину натрію хлориду. Для інфузійного введення дозу, набрану в шприц, розводять у 100 мл 0,9 % розчину натрію хлориду.

Тривалість лікування залежить від ефективності лікування та розвитку толерантності до препарату.

Пацієнти із ХЛЛ повинні отримувати препарат Веро-Флударабін до досягнення максимальної відповіді на терапію (повна або часткова ремісія зазвичай настає через 6 циклів), а потім введення препарату слід припинити.

Пацієнтам із неходжкінськими злоякісними лімфомами (НЗЛ) низького ступеня злоякісності рекомендовано курс лікування препаратом Веро-Флударабін до досягнення максимальної відповіді на терапію (повна або часткова ремісія). Після досягнення максимальної відповіді на лікування слід розглянути питання про необхідність проведення ще двох циклів консолідованої терапії. Під час клінічних досліджень пацієнтів із НЗЛ низького ступеня злоякісності більшість пацієнтів пройшла не більше 8 циклів лікування.

Для пацієнтів зі зниженою функцією нирок доза препарату потребує корекції. Якщо кліренс креатиніну перебуває в межах 30 - 70 мл/хв, дозу препарату слід зменшити до 50 %, для оцінки токсичності необхідно проводити ретельний гематологічний моніторинг.

Лікування препаратом Веро-Флударабін протипоказане, якщо кліренс креатиніну становить менше 30 мл/хв.

Особливості застосування

Лікування Веро-Флударабіном слід проводити під наглядом лікаря, який має досвід застосування цитотоксичних засобів.

 • Пацієнти, які лікуються Веро-Флударабіном, повинні ретельно обстежуватись на предмет своєчасного виявлення симптомів гематологічної та негематологічної (насамперед неврологічної) токсичності. Рекомендується періодична оцінка показників периферичної крові для виявлення анемії, нейтропенії і тромбоцитопенії, а також ретельний контроль концентрації креатиніну в сироватці крові і визначення кліренсу креатиніну.
 • В окремих випадках у пацієнтів, які отримували флударабін до, після або одночасно з алкілувальними цитотоксичними речовинами або радіотерапією, спостерігався мієлодиспластичний синдром (МДС). При монотерапії флударабіном МДС не спостерігався.
 • Реакція «трансплантант проти господаря» (реакція трансфузуючих імунокомпетентних лімфоцитів проти господаря), яка виникає у результаті гемотрансфузій, спостерігалася після переливання неопроміненої крові хворим, які отримували лікування флударабіном. Повідомлялось про високу частоту летальних випадків при цій хворобі. У зв’язку з цим пацієнтам, які потребують гемотрансфузію і отримують або отримували лікування Веро-Флударабіном, слід переливати тільки опромінену кров.
 • Повідомлялось про поодинокі випадки посилення росту наявного раку шкіри під час або після лікування флударабіном.
 • Оскільки флударабін може спричинити лізис пухлини вже протягом першого тижня терапії, потрібно бути обережними при лікуванні хворих з ризиком розвитку цього синдрому (особливо при великій пухлинній масі).
 • Хворі, які застосовують Веро-Флударабін, повинні ретельно обстежуватись на предмет появи ознак гемолітичної анемії (зниження рівня гемоглобіну і позитивна проба Кумбса). У разі розвитку гемолізу рекомендовано припинити терапію Веро-Флударабіном. Найрозповсюдженішими лікувальними заходами при гемолітичній анемії є трансфузія опроміненої крові і терапія глюкокортикостероїдами.
 • Фертильні жінки і чоловіки повинні використовувати надійні методи контрацепції під час і не менше 6 місяців після закінчення терапії.
 • Під час і після лікування Веро-Флударабіном слід уникати вакцинації живими вакцинами.
 • Вагітним жінкам забороняється працювати з Веро-Флударабіном.
 • Діти. Ефективність і безпека флударабіну у дітей не вивчена.
 • Слід дотримуватись правил використання і знищення цитостатичних засобів.
 • Рекомендовано використовувати латексні рукавички і захисні окуляри. Слід уникати вдихання препарату. В разі попадання препарату на шкіру або на слизову оболонку ці ділянки слід ретельно промити водою з милом.
 • В період вагітності та годування груддю застосування препарату протипоказано.
 • Вплив на здатність керувати транспортними засобами та працювати з точними механізмами не вивчався.


Отзывы