Россия
  • Россия
  • Украина
Укр

Куросурф

Міжнародна назва: Natural phospholipids

Дозування

Невідкладне лікування.

Рекомендована початкова доза – 100-200 мг/кг (1,25-2,5 мл/кг), яку застосовують як разову дозу одразу, як тільки встановлено діагноз РДС.

Додаткові дози по 100 мг/кг (1,25 мл/кг) з інтервалом кожні 12 годин можна вводити, якщо РДС є причиною подальшого погіршення дихальної функції новонародженого (максимальна загальна доза – 300-400 мг/кг).

Профілактика.

Разову дозу від 100 до 200 мг/кг вводять якомога скоріше після народження (бажано в термін до 15 хвилин). Подальші дози по 100 мг/кг можна ввести через 6-12 годин після першої дози, потім пізніше, через 12 годин, якщо у новонародженого залишаються симптоми РДС та залежність від апарату штучного дихання (максимальна загальна доза – 300-400 мг/кг).

Куросурф ® повинен вводити досвідчений спеціаліст в галузі реанімаційної допомоги та стабілізації недоношених дітей. Куросурф® вводять ендотрахеопульмональним шляхом новонародженим, у яких здійснюється контроль серцевого ритму, концентрації та сатурації кисню, як це зазвичай робиться у неонатальних відділеннях.

Куросурф ® , що зберігається в холодильнику при температурі 2-8 °C, готовий до застосування. Безпосередньо перед введенням флакон з препаратом потрібно нагріти до кімнатної температури, наприклад, тримаючи його в руках та обережно перевертаючи зверху вниз протягом кількох хвилин для отримання однорідної суспензії, але не допускаючи збовтування.

Суспензію необхідно вилучити із флакона, використовуючи стерильні голку та шприц. Для введення Куросурфу ® в легені слід використовувати відповідний катетер.

Способи введення препарату Куросурф ®

Із від’єднанням дитини від апарату штучного дихання.

Моментально від’єднайте дитину від апарату штучного дихання та введіть одноразово болюсно від 1,25 до 2,5 мл/кг суспензії безпосередньо в нижню частину трахеї через ендотрахеальну трубку. Проведіть штучну вентиляцію легенів вручну, потім під’єднайте дитину до апарату штучного дихання з тими ж самими параметрами вентиляції, що використовувались перед введенням препарату. Подальші дози препарату, що можуть бути потрібні (1,25 мл/кг), вводять таким самим чином, як описано вище.

Без від’єднання дитини від апарату штучного дихання.

Однократно болюсно введіть від 1,25 до 2,5 мл/кг суспензії безпосередньо в нижню частину трахеї, використовуючи катетер, проведений через всмоктувальний канал та через ендотрахеальну трубку. Подальші дози препарату, що можуть бути потрібні (1,25 мл/кг), вводять таким самим чином, як описано вище.

Після введення препарату Куросурф ® функціональні показники дихання зміняться дуже швидко, що вимагає швидкої зміни параметрів вентиляції в апараті штучного дихання. Покращення альвеолярної вентиляції може призвести до стрімкої зміни концентрації кисню в артеріальній крові, тому швидкі зміни параметрів вентиляції допомагають запобігти гіпероксії. Для підтримання показників оксигенації крові на відповідному рівні рекомендовано використовувати черезшкірну (PaO2) або моніторування оксигенації кисню.

АБО

Існує третій спосіб введення через ендотрахеальну трубку в пологовій палаті перед початком штучної вентиляції, в такому разі використовується вентиляція мішком чи екстубація для проведення терапії постійним позитивним тиском (CPAP) у пологовій палаті чи пізніше після переведення до неонатального відділення (Інтубація-Сурфактант-Екстубація = INSURE ).

Спеціальні вимоги щодо застосування лікарського засобу.

Перед застосуванням флакон слід підігріти до кімнатної температури, після чого обережно перевернути без струшування, щоб отримати гомогенну суспензію.

Суспензію набрати з флакона, використовуючи стерильні шприц та голку.

Щоб набрати суспензію, дотримуйтесь інструкції:

  • встановіть позначку (FLIP UP) на зафарбованій пластиковій кришці;
  • підніміть кришку з боку позначки та відкрийте;
  • потягніть пластикову кришку з алюмінієвою частиною донизу;
  • видаліть алюмінієве кільце;
  • видаліть гумову кришку, щоб набрати вміст флакона.

Флакон тільки для одноразового використання. Не застосовувати невикористані залишки флакона. Не можна зберігати невикористані залишки препарату для подальшого застосування.

Невідкритий, невикористаний флакон Куросурфу ® , який був підігрітий до кімнатної температури, можна повернути для подальшого зберігання протягом 24 годин одноразово до прохолодних умов для подальшого застосування.

Діти. Препарат застосовують недоношеним новонародженим для лікування РДС та дітям з ризиком розвитку РДС.

Особливості застосування

Препарат повинні застосовувати тільки в умовах стаціонару лікарі, що мають досвід лікування і реанімації недоношених дітей.

Діти, народжені після тривалого безводного періоду (більше 3 тижнів), можуть погано реагувати на замісну терапію препаратом, що може бути повʼязано з гіпоплазією легенів.

На початку лікування препаратом Куросурф ® необхідно провести корекцію ацидозу, артеріальної гіпотензії, анемії, гіпоглікемії і гіпотермії.

У разі рефлюксу слід припинити застосування Куросурфу® і, якщо необхідно, підвищити пік тиску вдиху в апараті штучного дихання доти, доки не буде звільнено ендотрахеальну трубку.

У новонароджених, у яких помітно порушується вентиляція протягом або невдовзі після застосування препарату, можлива закупорка слизом ендотрахеальної трубки, особливо якщо легенева секреція відбувалася до застосування препарату. Попереднє відсмоктування слизу у новонародженого може зменшити вірогідність обструкції слизом ендотрахеальної трубки. Якщо є підозра на обструкцію ендотрахеальної трубки, а спроба відсмоктування для усунення обструкції невдала, ендотрахеальну трубку слід негайно видалити.

Проте аспірація трахеальної секреції не рекомендована щонайменше протягом 6 годин після застосування препарату, окрім випадків, що загрожують життю.

Під час застосування препарату можливе виникнення брадикардії, артеріальної гіпотензії та зниження насичення крові киснем. Необхідно призупинити терапію препаратом і вжити необхідних заходів щодо нормалізації частоти серцевих скорочень, після чого лікування можна продовжити з подальшим моніторингом стану новонародженого.

Після введення Куросурфу ® можливе швидке збільшення легеневої еластичності і розтягнення (життєвий об'єм легенів), що потребує кореляції показників штучної вентиляції легенів.

Підвищення альвеолярного газообміну може призвести до швидкого підвищення артеріальної концентрації кисню, тому слід швидко відкоригувати концентрацію кисню, що вдихається для запобігання гіпероксії. Задля підтримання бажаного рівня оксигенації в крові на додаток до періодичного аналізу газового стану в крові бажано проводити постійний черезшкірний моніторинг РаО2 або насичення киснем.

Можна використовувати для подальшого лікування пролонгований назальний тиск в дихальних шляхах, але тільки у разі наявності спеціально обладнаних відділень для застосування такої техніки.

Новонароджені, які отримують лікування сурфактантом, повинні бути під ретельним наглядом для своєчасного виявлення інфекції. При перших ознаках інфекції новонародженому слід негайно розпочати відповідну антибіотикотерапію.

У разі незадовільного ефекту від терапії Куросурфом® або рецидиву, що швидко наростає, перед введенням наступної дози слід розглянути можливість наявності інших ускладнень, пов’язаних з незрілістю плода, таких як відкрита артеріальна протока або інші захворювання легенів, таких як пневмонія.

Новонароджені, які народилися після тривалого порушення цілісності плідного пухиря (більше трьох тижнів), можуть мати деяку ступінь легеневої гіпоплазії, і тому оптимальний ефект може не спостерігатися у відповідь на введення екзогенного сурфактанта.

Введення препарату значно знижує тяжкість перебігу респіраторного дистрес-синдрому та ризик його виникнення, однак не можна вважати, що терапія препаратом дасть змогу повністю уникнути смертності та захворювань, пов’язаних з передчасними пологами, оскільки в недоношених дітей можливе виникнення інших ускладнень внаслідок їх незрілості.

Після призначення Куросурфу® зафіксоване пригнічення електричної активності мозку, що спостерігалось з 2 до 10 хвилини після введення препарату і мало оборотний характер. Це спостерігалось лише в одному випадку і причинно-наслідковий зв'язок не встановлений.

Немає доступної інформації щодо ефективності інших початкових доз, окрім 100 або 200 мг/кг, та частоти введення частіше ніж кожні 12 годин або початку застосування Куросурфу® пізніше ніж через 15 годин після діагностування РДС.

Призначення Куросурфу® недоношеним новонародженим з тяжкою гіпотензією не вивчалось.

Застосування Куросурфу® з метою профілактики необхідно проводити при наявності відповідного обладнання у пологовій кімнаті та згідно з такими рекомендаціями:

  • проведення профілактики (протягом 15 хвилин після народження) дітям з гестаційним віком до 27 тижнів;
  • проведення профілактики дітям з гестаційним віком від 26 до 30 тижнів, при необхідності інтубації, або у разі відсутності пренатального застосування кортикостероїдних засобів;
  • у разі прийому кортикостероїдних засобів у пренатальний період Куросурф® слід застосовувати тільки за умови розвитку респіраторного дистрес-синдрому.

Беручи до уваги інші фактори ризику, профілактика також рекомендується недоношеним новонародженим при наявності таких факторів ризику розвитку респіраторного дистрес-синдрому: перинатальна асфіксія, наявність цукрового діабету у матері, багатоплідна вагітність, чоловіча стать дитини, спадкова схильність до респіраторного дистрес-синдрому, кесарів розтин.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосовують новонародженим.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Застосовують новонародженим.


Отзывы