Россия
  • Россия
  • Украина
Укр

Диклофенак

Міжнародна назва: Diclofenac
АТ Код: АТС: М02А А15
Клінико-фармакологічна група: Нестероїдні протизапальні засоби.
Форма випуску: Гель

Склад

1 г гелю містить диклофенаку діетиламіну 0,0116 г (що відповідає 0,01 г диклофенаку натрію);

допоміжні речовини: спирт ізопропіловий, спирт бензиловий, натрію метабісульфіт, карбомер 940, полісорбат 80, сорбітол, триетаноламін, вода очищена.

Показання

  • За­па­ль­ні та де­ге­не­ра­ти­в­ні за­х­во­рю­ва­н­ня су­г­ло­бів (ре­в­ма­тої­д­ний ар­т­рит, ан­кі­ло­зуючий спо­н­ди­літ, а­р­т­роз і спо­н­ди­лоа­р­т­роз, періартрит, тендоперіартрит, тендоперіостит, фіброзит);
  • ре­в­ма­ти­ч­ні за­х­во­рю­ва­н­ня м’я­ких тка­нин;
  • бо­льо­ві си­м­п­то­ми в хре­б­ті, не­в­ра­л­гії, міа­л­гії;
  • больовий синдром та за­па­ле­н­ня після о­пе­ра­ці­й­­ і т­ра­в­м.

Спо­сіб за­с­то­су­ва­н­ня та до­зи. Стовпчик гелю (4-8 см) наносять дорослим на уражені місця та обережно втирають 3 - 4 рази на добу, легкими масажними рухами.

По­бі­ч­на дія. Іно­ді можливі але­р­гі­чні реакції: свербіж, шкі­р­ні ви­сипання, почервоніння, місцеве відчуття печіння.

Протипоказання

Пі­д­ви­ще­на чу­т­ли­вість до препарату та його ко­м­по­не­н­тів, еро­зи­в­но-ви­ра­з­ко­ві ура­же­н­ня ШКТ у фа­зі за­го­с­т­ре­н­ня, «а­с­пі­ри­но­ва» ас­т­ма, ва­гі­т­ність (III три­местр), період лактації, ди­тя­чий вік (до 6 ро­ків).

Пе­ре­до­зу­ва­н­ня. Враховуючи незначну системну абсорбцію, передозування малоймовірне.

Осо­б­ли­во­с­ті за­с­то­су­ва­н­ня. З осо­б­ли­вою обе­ре­ж­ні­с­тю при­з­на­чають пре­па­рат хво­рим, які мають в ана­м­не­зі за­з­на­че­н­ня про але­р­гі­ч­ні реа­к­ції на не­с­те­рої­д­ні про­ти­за­па­ль­ні пре­па­ра­ти. Гель не наносять на відкриті рани, а також на слизову оболонку.

Взає­мо­дія з ін­ши­ми лі­ка­р­сь­ки­ми за­со­ба­ми. При застосуванні Диклофенаку у вигляді гелю взає­мо­дія з ін­ши­ми лі­ка­р­сь­ки­ми за­со­ба­ми не виявлена. При тривалому лікуванні або великих ділянках ураження можливі незначні прояви взає­мо­дії Ди­к­ло­фе­наку з ін­ши­ми препаратами: з гідрохлортіазидом - зме­н­шення антигіпертензивної дії; з ди­го­к­си­ном - можливе пі­д­ви­ще­н­ня ко­н­це­н­т­ра­ції дигоксину у пла­з­мі кро­ві; з ацетилсаліциловою кислотою – зниження рівня Диклофенаку в плазмі крові.

Упаковка

Гель 1% у тубах по 40 г.

Ви­ро­б­ни­к. «Хе­мо­фарм» АД, Сербія.

Ад­ре­са. 26300 м. Вршац, Бе­л­г­ра­д­сь­кий шлях б/н;

тел.: 381/13/821345.

Умови та терміни зберігання

Умо­ви ві­д­пу­с­ку. Без ре­це­п­та.


Отзывы